Palijativna skrb

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života pacijenata i njihovih obitelji suočeni sa problemima terminalnih bolesti. Često se misli da se taj oblik skrbi odnosi na pacijente koji boluju od malignih bolesti. Suočeni sa produljenjem ljudskog vijeka palijativna skrb obuhvaća i pacijente koji boluju od kroničnih bolesti u završnoj fazi kada im se daljnjim medicinskim postupcima ne može pomoći. Najčešće obuhvaća srčane neuroloske i plućne bolesnike.
Za pacijente palijativna skrb se provodi po načelu autonomije. Pacijent ima pravo odbiti med postupak ili liječenje. Može izraziti želju kakav oblik skrbi želi. Pri tome se poštuju osobne kulturne i vjerske vrijednosti kao i zakoni pojedine države. Obitelji i njegovatelj pružaju skrb prema nekoliko osnovnih načela. Rješavanje boli, prehrana, adekvatna hidracija, prevencija rana ili njihovo liječenje, razgovor i psihosocijalna integracija.

Pružanje skrbi

Pružanje skrbi zahtjevno je psihički i fizički, stoga je važno svima pružiti podršku i pomoć. U timu koji pruža skrb predviđen je tako socijalni radnik i duhovna osoba kako bi pomogla u svakodnevnoj skrbi kasnije u procesu žalovanja. Posljednji u nizu palijativna skrbi su bolnice i hospiciji. Cilj je, ukoliko pacijent treba bolničku intervenciju obrađuje se putem posebnih zdravstvenih kartona čime se skraćuje vrijeme obrade i dani hospitalizacije.

Hospiciji pružaju usluge skrbi umirućim bolesnicima kada obitelji nema ili to ne može. Pristup pacijentima trebao bi biti holistički, individualan, iz razloga očuvanja dostojanstva, pružanja kvalitete života  i mirne smrti. Palijativna skrb je izazov današnjice kako za medicinu tako za društvo općenito. Samo zajednica koja skrbi o svojim nemoćnima i umirućim je zrela i za život ugodna zajednica.

dr. Izabela Baničević

Author Info

admin

Nema komentara

Komentiraj